Co to jest PPI?

PPI (Payment Protection Insurance) to rodzaj ubezpieczenia spłaty zadłużenia, dotyczącego wszelkiego rodzaju pożyczek, kredytów, zakupów na raty. Ubezpieczenie PPI ma pokryć spłatę zadłużenia, jeżeli w wyniku choroby lub wypadku osoba, która zaciągnęła kredyt będzie niezdolna do pracy i spłacania rat.

Kto posiadał PPI?

PPI najczęściej płaciły osoby, które miały kartę kredytową, mortgage, pożyczkę w banku, overdraft lub zakupiły coś na raty w tym samochód. Zdarzało się, że PPI było dodawane przez bank do rat i wielu klientów nie miało świadomości, że takie ubezpieczenie płaciło. Najwięcej PPI sprzedano w latach 1990-2010.

Jak działa PPI?

Ubezpieczenie ma pokryć spłatę zadłużenia, jeżeli osoba będzie niezdolna do zarabiania pieniędzy lub straci źródło utrzymania i tym samym, nie będzie w stanie spłacać rat kredytu. W praktyce, aby ubezpieczenie rzeczywiście zostało wypłacone, ubezpieczony musi spełnić szereg warunków odnośnie m.in. stanu zdrowia, sposobu zatrudnienia itd.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA PPI

SPRAWDŹ!

Co to znaczy mis-sold PPI?

Jeśli ubezpieczenie PPI było sprzedane bez próby zweryfikowania jego opłacalności dla klienta banku, lub sprzedane klientowi, który nie spełniał jego warunków, czy też dodane do kredytu bez jego wiedzy, bank ma obowiązek je zwrócić. Sztandarowym przypadkiem jest sprzedawanie ubezpieczenia PPI osobom samozatrudnionym, w którym warunkiem jego wypłacenia było zarabianie na podstawie umowy o pracę. Ubezpieczony płacił polisę, z której w razie utraty zarobków nie mógł skorzystać.

Dlaczego banki zwracają PPI?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, wszystkie PPI, które zostały sprzedane w sposób budzący wątpliwości, muszą być zwrócone klientom.

Czy jest termin na odzyskanie PPI?

FCA (Financial Conduct Authority) ustanowiło deadline na odzyskanie PPI na 29 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie banki nie będą rozpatrywały wniosków.

Czy odzyskanie PPI wpływa na relacje z bankiem?

Odzyskanie PPI nie wpływa ani na relacje z bankiem, ani na zdolność kredytową i przyszłe wnioski o kredyt. Banki i firmy oferujące karty kredytowe są monitorowane przez Financial Services Authority (FSA), które mają zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkich klientów bez względu na to, czy klient odzyskiwał PPI lub miał reklamacje. FSA w tym celu wprowadziło nawet przepisy nazwane “treating customers fairly”, które razem z bankowym kodem postępowania (Banking Code) mają zapewnić wszystkim klientom równe traktowanie.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA

Preferowana godzina kontaktu