Polityka prywatności

Dane administratora danych osobowych

Safe Claims LTD, adres rejestracyjny: Office 24, 8-9 Rodney Road, Portsmouth PO4 8BF.

Safe Claims LTD, jako właściciel strony internetowej www.omniclaim.co.uk, jest firmą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowników. Firma jest zarejestrowana pod numerem 09477632, numerem VAT GB 210149362, numerem licencji FCA Authorised with reference number 832217.

Rodzaj danych osobowych procesowanych przez Safe Claims

Safe Claims zbiera i przetwarza różnego rodzaju dane o swoich użytkownikach, w tym w szczególności:

 •     Dane identyfikujące i teleadresowe – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcia/zrzuty ekranu dokumentów.
 •     Dokumenty wynikające z umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Safe Claims.
 •     Inne dane, np. historia kontaktów klienta z firmą, czy nagrania rozmów telefonicznych.
W jaki sposób zbieramy dane osobowe i inne dane

Zakres danych osobowych zbieranych przez Safe Claims zależy od usługi, z której korzysta użytkownik.

Użytkownik sam przekazuje nam informacje, kiedy:

 •     kontaktuje się z nami (mailowo, telefonicznie, za pomocą chatu lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie), także wtedy, kiedy to Safe Claims kontaktuje się z użytkownikiem.
 •     rejestruje się na naszej stronie w celu skorzystania z usług,
 •     wypełnia formularz

Safe Claims pozyskuje dane z następujących źródeł:

 •     z widgetów portali społecznościowych dostępnych na naszej stronie,
 •     z plików cookies – kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową,
Cel przetwarzania danych

Safe Claims wykorzystuje dane swoich użytkowników w celu prowadzenia działalności operacyjnej, czyli do:

 •     Przeprowadzania procedury składania roszczenia do banku,
 •     komunikacji ze swoimi użytkownikami,
 •     spełnienia wymogów prawnych nałożonych na Safe Claims,
 •     wykrywania i zapobiegania nadużyciom w serwisie,
 •     tworzenia wszelkiego rodzaju analiz i zestawień statystycznych,
 •     administrowania, ulepszania i personalizowania swojego Serwisu,
 •     marketingu bezpośredniego,
 •     wysyłania newslettera.
Odbiorcy danych

Safe Claims może udostępniać dane użytkowników innym podmiotom w następujących sytuacjach:

 •     w celu realizacji postanowień regulaminu usług Safe Claims lub w przypadku zabezpieczenia praw, własności oraz bezpieczeństwa firmy / usług świadczonych przez Safe Claims;
 •     w celu spełnienia wymagań regulacyjnych i prawnych;
 •     w przypadku kiedy realizacja usług Safe Claims jest dokonywana we współpracy z innymi dostawcami;
 •     w przypadku sprzedaży lub przeniesienia działalności Safe Claims lub jakiejkolwiek jej części;
 •     w przypadku zwrócenia się odpowiednich władz, służb czy instytucji do Safe Claims o udostępnienie danych użytkowników w toku prowadzonych dochodzeń lub postępowań. Safe Claims zastrzega sobie prawo do zgłaszania do odpowiednich agencji lub też wymiany informacji z odpowiednimi firmami przypadków, które według nas mogą świadczyć o nielegalnej aktywności prowadzonej w naszym Serwisie lub o próbie wyłudzeń;
 •     na potrzeby realizowania umów zawartych przez Safe Claims z innymi firmami, świadczącymi usługi w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów biznesowych (np. marketing, administracja, wsparcie IT) – jedynie w zakresie potrzebnym do wykonania powierzonych usług.

W oparciu o powyższe sytuacje, Safe Claims wysyła dane do następujących kategorii odbiorców danych:

 •     nasi partnerzy oraz osoby współpracujące świadczący usługi outsourcingowe w zakresie m.in. obsługi klienta, wsparcia procesów IT, sprzedaży oraz marketingu,
 •     dostawca usług hostingu,
 •     dostawcy narzędzi do komunikacji,
 •     dostawcy mediów społecznościowych,
 •     dostawcy usług wspomagających wykrywanie i rozwiązywanie problemów w serwisie,
 •     organy i instytucje publiczne,
 •     dostawcy narzędzi do optymalizacji usług świadczonych w internecie,
 •     Banki i inne instytucje płatnicze – w celach realizacji umowy zawartej z Klientem,
 •     dostawcy narzędzi do zarządzania projektami,
 •     dostawcy narzędzi do zarządzania i wysyłania newsletterów,
 •     firmy doradcze i obsługa prawna.
Marketing/ Remarketing

Korzystamy z usług dostawców rozwiązań do prowadzenia kampanii remarketingowych, czyli do wyświetlania naszych reklam w ich sieciach. Firmy te wykorzystują różnego rodzaju technologie, włączając pliki cookies, żeby prezentować Ci treści marketingowe dopasowane do Twoich preferencji. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową automatycznie umieszczamy w Twojej przeglądarce pliki cookies (tzw. ,,ciasteczka”) naszych dostawców. To pozwala na monitorowanie Twojego zachowania w sieci, np. dostarcza nam informację, że odwiedziłeś już naszą stronę w przeszłości. Ta informacja, Twój profil demograficzny (zbudowany na bazie historii wyszukiwania, lokalizacji, wieku, płci itp.) jest wykorzystywany do wyświetlania Ci naszych reklam, kiedy przeglądasz strony internetowe. Dodatkowo, wykorzystujemy dane naszych klientów, np. adres e-mail w celu dopasowania ich w sieciach naszych dostawców, żeby mogli oni wyświetlać im spersonalizowane przez nas treści reklamowe.

Jeżeli nie chcesz, aby informacje o Tobie były wykorzystywane w taki sposób, musisz zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce:

Preferencje dotyczące komunikacji marketingowej

Potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na kierowanie do Ciebie treści marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Safe Claims informacji o specjalnych ofertach, konkursach lub innych materiałach promocyjnych poprzez kontakt mailowy lub za pomocą numeru telefonu (SMS lub połączenia przychodzące).

W celu zarejestrowania Twoich preferencji marketingowych, Safe Claims stworzyło specjalne narzędzie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.

Wysyłanie danych poza EEA

Niektórzy z naszych usługodawców mają siedzibę poza UE, dlatego też Twoje dane osobowe mogą być przesyłane również poza UE. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, większość naszych usługodawców jest członkami programu Privacy Shield Framework (Google, Facebook, Microsoft, Mailchimp). W umowach podpisanych z naszymi partnerami stosujemy klauzule, które są zgodne z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane, mającym siedzibę w krajach trzecich – 2010/87/EU. Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe zbierane przez Safe Claims są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W procesie tym stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i stosujemy się do odpowiednich przepisów i regulacji.

Komunikacja z naszym Serwisem odbywa się poprzez użycie połączeń szyfrowanych, z wykorzystaniem protokołów HTTPS. Dane przekazywane w ten sposób nie są widoczne dla innych użytkowników Internetu. Niemniej jednak, każdy użytkownik powinien znać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sieci. Więcej szczegółów na ten temat można odszukać na stronie: http://www.web.gov.pl/e-punkt-aktualnosci/331_4412.html.

W swojej działalności Safe Claims wprowadził procedury ograniczania dostępu do danych osobowych swoim pracownikom. Oznacza to, że dostęp do tych danych mają jedynie te osoby, które faktycznie go potrzebują i to w zakresie określonym przez zakres obowiązków, dotyczący danego stanowiska pracy.

Przywiązujemy również wagę do procedur ochrony danych osobowych, wykorzystywanych przez firmy, z którymi współpracujemy. Muszą one przestrzegać najwyższych standardów ochrony danych osobowych w konkretnej dziedzinie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe gromadzone przez nas w celu realizacji umowy z Tobą są przetwarzane tak długo, jak są potrzebne do prawidłowego wykonania umowy oraz, po zakończeniu umowy, przez okres potrzebny do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez Safe Claims na podstawie Twojej wyraźnej zgody będą używane, o ile jej nie odwołasz.

Dane osobowe przetwarzane przez Safe Claims w oparciu o uzasadnione interesy naszej firmy będą używane do momentu, w którym  nie otrzymamy od Ciebie sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych.

Prawa użytkownika

Safe Claims nie będzie wykorzystywało danych osobowych użytkowników w inny sposób, niż ten określony w niniejszej Polityce Prywatności bez uprzedniego poinformowania i uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej od Safe Claims lub tę zgodę wycofać. Można to zrobić telefonicznie, jak i mailowo. Dodatkowo, Safe Claims, w każdej wysłanej do użytkownika korespondencji ofertowej, będzie dawało możliwość na wycofanie zgody użytkownika na dalsze otrzymywanie korespondencji tego typu.

Korzystając z Serwisu Safe Claims użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. W każdej chwili użytkownik ma prawo tę zgodę wycofać. Należy w tym celu skontaktować się z Safe Claims w sposób podany poniżej lub w zakładce Kontakt na stronie internetowej.

W sytuacji, kiedy użytkownik przekaże Safe Claims dane osobowe osoby trzeciej, oznacza to, że wcześniej uzyskał zgodę tej osoby na przekazanie jej danych do Safe Claims.

Prawa podmiotu danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR/ RODO) zapewnia następujące uprawnienia osobom, których dane są przetwarzane przez Safe Claims:

 •     Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania
 •     Prawo dostępu do danych
 •     Prawo do sprostowania/ uzupełnienia danych
 •     Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 •     Prawo do ograniczenia przetwarzania
 •     Prawo do przenoszenia danych
 •     Prawo do sprzeciwu

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z Safe Claims, wysyłając e-mail na adres [email protected] Mamy miesiąc, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Mamy prawo odrzucić wniosek podmiotu danych o wykonanie jego prawa dostępu do danych lub pobrać rozsądną opłatę za spełnienie takiego żądania, jeżeli jest on nadmierny lub bezzasadny.

Jeśli uważasz, że Twoje prawo wynikające z GDPR zostało naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu – Biura Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii – w celu uzyskania dalszych szczegółów, odwiedź stronę: https://ico.org.uk/global/contact-us/. Możesz również skontaktować się z dowolnym krajowym organem nadzorującym ochronę danych osobowych w krajach UE lub EFTA, jeśli mieszkasz poza Wielką Brytanią – http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Profilowanie, segmentacja oraz automatyczne podejmowanie decyzji

Wykorzystujemy profilowanie oraz segmentację naszych klientów jedynie w celu spersonalizowania komunikacji marketingowej i /lub w celu zwiększenia zadowolenia użytkowników z naszego serwisu. Robimy to w oparciu o takie dane jak np. kraj zamieszkania, wybrany język lub najczęściej wybieraną usługę. Obecnie nie wykorzystujemy narzędzi pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji. Dodatkowo, nasze profilowanie i segmentowanie nie pociąga za sobą skutków prawnych dla klientów.

Możemy jednakże wykorzystywać profilowanie w celach zapobiegania występowaniu nadużyć w naszym serwisie. Tego typu profilowanie może mieć skutki prawne dla naszych klientów.

Zmiany w Polityce Prywatności

Safe Claims zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego dokumentu w każdym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, z informacją o dacie wprowadzenia zmian. W szczególnych przypadkach informacje o zmianach zapisów Polityki Prywatności mogą być przekazywane użytkownikom w formie korespondencji e-mail. Prosimy zatem o jak najczęstsze odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z najnowszymi wersjami niniejszego dokumentu.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań odnośnie Polityki Prywatności Safe Claims prosimy o kontakt z nami.